Polityka prywatności


Prywatność oraz bezpieczeństwo danych Klientów jest jednym z priorytetów Firmy Moto-Profil, która zobowiązuje się do należytej ochrony posiadanych informacji. Zbieranie danych osobowych odbywa się automatycznie bądź z inicjatywy użytkownika; strona wykorzystuje także pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie modyfikacje w obowiązującej Polityce zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.
 

DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza Moto-Profil sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025700, NIP: 9542022592, REGON: 271218714, która świadczy usługi drogą elektroniczną,
 2. Dane osobowe – oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko, adres, nazwę Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu,
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Serwis – oznacza stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy,
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   

DANE OSOBOWE

Dane zbierane w formularzach

Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie są obowiązkowe; są jednak konieczne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu, jaki dana zgoda obejmowała lub w celu zgodnym z RODO. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Użytkownik, który umieścił dane w formularzach lub newsletterze ma prawo do:

 1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
 2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażenia zgody.
 4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych w formularzach – 5 lat, a dla newsletteru – 3 lata.

W przypadku danych przekazywanych w czasie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Moto-Profil sp. z o.o. dane będą powierzone zgodnie z art. 28 RODO firmie: Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584545, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-274-96-31.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym Moto-Profil.pl można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@moto-profil.pl

Dane zbierane automatycznie

W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty. Należą do nich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego – nie pozwalają one jednak na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy działań Użytkowników na Serwisie bądź zbierania danych demograficznych celem dostosowywania Serwisu oraz jego funkcjonalności do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.
 

COOKIES I STATYSTYKI

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji użyteczności oraz dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika. Są one również stosowane przy tworzeniu zagregowanych, anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie jego struktury oraz zawartości, z wyłączeniem jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Wyróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, pozostające na Urządzeniu Użytkownika, aż do momentu wylogowania się z Serwisu bądź wyłączenia oprogramowania, natomiast pliki stałe pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ręcznego usunięcia dokonanego przez Użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie za pośrednictwem rozwiązanie Google Analytics.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej; za pomocą ustawień systemu możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub wyłączenie dostępu plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu.
 

ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU UŻYTKOWNIKA

Użytkownik  powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.

Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

Użytkownik korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: iod@moto-profil.pl lub marketing@moto-profil.pl.