Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů Cookies a pravidla používání stránek oyodo.eu


Tento dokument byl vytvořen MOTO-PROFIL Sp. z o.o. za účelem:

Soukromí a bezpečnost údajů uživatelů stránek jsou jednou z priorit MOTO-PROFIL Sp. z o.o. V souvislosti s výše uvedeným MOTO-PROFIL Sp. z o.o. deklaruje, že vyvine veškeré úsilí, aby uživatelům zajistil ochranu soukromí přinejmenším odpovídající standardům definovaným v platných předpisech, a také se zavazuje vyvíjet činnost zabraňující zásahům třetích osob do osobních údajů a do soukromí osob, jichž se údaje týkají.

Používáním stránek oyodo.eu uživatel přijímá pravidla obsažená v těchto zásadách ochrany soukromých údajů.

Veškeré úpravy v platných zásadách budou okamžitě zveřejněny na stránkách.

Definice

  1. Správce/operátor – znamená Moto-Profil Sp. z o.o. se sídlem v Chorzowě, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, zapsaná do Národního soudního rejstříku pod číslem 0000025700, DIČ (NIP) 9542022592,
  2. Osobní údaje – označují informace nebo části informací, které mohou posloužit k identifikaci uživatele. Obvykle zahrnují jméno a příjmení, adresu, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
  3. Cookies – informační údaje, především malé textové soubory, zapisované a ukládané na zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel využívá webové stránky,
  4. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
  5. Stránky – znamenají internetové stránky oyodo.eu,
  1. Zařízení – elektronické zařízení, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup na stránky.
  2. Uživatel – označuje subjekt, vůči němuž mohou být v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy poskytovány služby elektronickou cestou, nebo s kterým může být uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou,

Osobní údaje

Automaticky shromažďované údaje

Automaticky jsou shromažďovány výhradně údaje obsažené v souborech cookies.

Během návštěvy uživatele na stránkách oyodo.eu se automaticky shromažďují údaje týkající se návštěvy. Patří mezi ně IP adresa, název domény, typ prohlížeče a typ operačního systému – neumožňují ale jednoznačnou identifikaci uživatele. Údaje shromažďované automaticky mohou být použity především k analýze jednání uživatelů na stránkách, přizpůsobení stránek a jejich funkcí měnícím se očekáváním uživatelů a optimalizaci používání webových stránek, vedení průzkumů spokojenosti nebo pro průzkum trhu.

Ve věci zpracovávání osobních údajů na internetových stránkách lze MOTO-PROFIL kontaktovat na e-mailové adrese: iod@moto-profil.pl

Uživateli, jehož osobní údaje jsou zpracovávány v databázi operátora, náleží právo na:

1. nahlížení do, úpravy, odstraňování osobních údajů,

2. omezení zpracování a požadování ukončení zpracovávání svých údajů kdykoliv,

3. právo kdykoliv souhlas odvolat, odvolání souhlasu neovlivňuje jeho legálnost při poskytnutí souhlasu.

4. přenesení údajů k jinému správci osobních údajů,

5. vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu – Předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.

Cookies a statistiky

Stránky využívají soubory cookies za účelem optimalizace užitečnosti a přizpůsobení obsahu preferencím uživatele. Jsou také používány při tvorbě agregovaných, anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatel používá stránky. To umožňuje vylepšení jejich struktury a obsahu s vyloučením jednoznačné identifikace uživatele.

Subjektem, který na koncovém zařízení uživatele stránek umisťuje soubory cookies a získává k nim přístup je operátor webových stránek.

Rozlišují se dva druhy souborů cookies – dočasné a stálé. Dočasné soubory cookies jsou prozatímní, zůstávají na zařízení uživatele až do okamžiku odhlášení se ze stránek nebo vypnutí softwaru, stálé soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu nastavenou v jejich parametrech nebo do okamžiku ručního odstranění provedeného uživatelem.

Pro prezentování reklam přizpůsobených preferencím uživatele s využitím nástroje internetové reklamy, např. Google AdWords.

Podrobné informace týkající se způsobů obsluhy souborů cookies se nacházejí v nastaveních internetového prohlížeče; s pomocí nastavení systému je možné definování rozsahu souhlasu uživatele s umístěním souborů tohoto typu v jeho prohlížeči. Omezení používání nebo vypnutí přístupu souborů cookies ale může ovlivnit některé z funkcí stránek.

Zajištění techniky uživatele

Uživatel je povinen pečovat o bezpečnost svých zařízení, která mají přístup na internet. Zařízení by mělo být vybaveno antivirovým programem s aktuální databází virových definicí, aktuální a bezpečnou verzí internetového prohlížeče a mít zapnutý kontrolní bod „firewall”.

Doporučuje se spustit v internetovém prohlížeči antiphishingové filtry (nástroje), které kontrolují, jestli je zobrazovaná webová stránka autentická a neslouží k vymámení informací, např. vydáváním se za instituci nebo určitý hospodářský subjekt.

Doporučuje se opatrnost během otevírání příloh nebo klikání na odkazy v e-mailových zprávách, které uživatel neočekával, např. od neznámých odesílatelů. V případě pochybností se vyplatí kontaktovat odesílatele např. telefonicky.

Soubory by měly být stahovány jen z důvěryhodných míst. Vysoce riskantní je instalování softwaru z neověřených zdrojů.

Uživatel používající domácí Wi-Fi síť by si měl nastavit bezpečné a těžko prolomitelné přístupové heslo k síti. Doporučuje se také používat nejvyšší možné standardy šifrování bezdrátových Wi-Fi sítí, které je možné na vlastněném zařízení spustit, např. WPA2.

Další otázky týkající se ochrany soukromých údajů směřujte na adresu: iod@moto-profil.pl

Informace o obsahu stránek

Obsah na stránkách má informativní charakter a nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu čl. 66 §1 občanského zákoníku.

Zařízení prezentovaná na stránkách lze zakoupit u obchodních partnerů operátora. Jejich seznam se nachází na stránkách.

Všechno na stránkách prezentované zboží a názvy jsou používány výhradně pro identifikační účely, může se jednat o chráněné obchodní známky jiných subjektů. Prodávající nepřijímá zodpovědnost za fotografie prezentovaného zboží. Fotografie jsou výhradně náhledové ilustrace, v souvislosti s čímž nemusí plně odpovídat skutečnému vzhledu zboží.